ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«Δημιουργία και ενίσχυση των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα»

01.12.17′, Αθήνα

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας και τον οργανισμό “Άνεμος ανανέωσης”, διοργανώσαμε το εργαστήρι «Δημιουργία και ενίσχυση των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα».  Καλεσμένος μας ήταν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ενεργειακών συνεταιρισμών Eυρώπης (RESCOOP) Dirk Vansintjan και ο Jaume Aliaga από τον ενεργειακό συνεταιρισμό SomEnergia.  Στο εργαστήρι συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του ΚΑΠΕ, υφιστάμενων ενεργειακών συνεταιρισμών από την Ελλάδα, φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες.

Η δομή του εργαστηρίου βασιζόταν στη συζήτηση επάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα και θέματα τα οποία είχαμε συλλέξει από τους συμμετέχοντες  πριν την πραγματοποίηση του εργαστηρίου και στα οποία όλοι είχαν προετοιμαστεί για να τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατό πιο παραγωγικά αποτελέσματα.

Τα θέματα/ερωτήματα που μας απασχόλησαν ήταν:

 • Ποιοι θα μπορούσαν να είναι μέλη σε ενεργειακούς συνεταιρισμούς; (επιχειρήσεις, πολίτες, OTA;)
 • Υπάρχει χώρος για ιδιωτικές επιχειρήσεις στην κοινοτική ενέργεια (community energy) ως α) επενδυτές β) συν-ιδιοκτήτες γ) developers δ) χρήστες
 • Ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης και εκπαίδευσης
 • Ενημέρωση και επικοινωνία
 • Χρηματοδότηση
 • Νομικό πλαίσιο
 • Ανάγκη (ή μη) δημιουργίας ενός φορέα εκπροσώπησης υφιστάμενων και εν δυνάμει ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα
 • Σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες
 • Βήματα ανάπτυξης της κοινωνικής ενέργειας (community energy) στην Ελλάδα
 • Οικονομικά κίνητρα και άλλα οφέλη για να μέλη
 • Πεδία δραστηριοποίησης των ενεργειακών συνεταιρισμών

Το εργαστήρι ήταν εξαιρετικά παραγωγικό και επιτυχημένο ενώ οι θέσεις, οι ιδέες και οι απαντήσεις που δόθηκαν μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη της κοινοτικής ενέργειας (community energy) και των ενεργειακών συνεταιρισμών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη αναπτύσσεται ταχύτατα.  Παρότι αναγκάζεται να επιβιώσει και να αναπτυχθεί μέσα σε ένα περιβάλλον με πολλές δυσκολίες και προκλήσεις, καταφέρνει συνεχώς να ωριμάζει και να συγκεντρώνει γύρω του προσδοκίες για ένα πιο καθαρό και δημοκρατικό ενεργειακό σύστημα.

Ανάμεσα στα θετικά συμπεράσματα από το εργαστήρι θα συμπεριλαμβάναμε:

 • Τη σύμπνοια και το κλίμα συνεργασίας που καλλιεργήθηκε
 • Την ωφέλιμη δικτύωση
 • Την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
 • Τη νέα γνώση που συγκεντρώθηκε από την ανταλλαγή θέσεων, προβληματισμών και πληροφοριών
 • Τη δέσμευση για συνέχιση των ενεργειών μέσω στοχευμένων δράσεων

Δημήτρης Κιτσικόπουλος

7, Olympionikon Street, Ilioupolis,Attica, Greece
PC 16342 | Tel: +30 210 6293557 | info@electraenergy.coop
International Co-operative Alliance Logo | ELECTRA ENERGY: the energy cooperative working for a sustainable and shared energy model in Greece

We are a proud member of

REScoop.eu Logo | ELECTRA ENERGY: the energy cooperative working for a sustainable and shared energy model in Greece

Co-operative enterprises build a better world