ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που αποτελείται από ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες και ειδικότητες.  Προσφέρουμε υπηρεσίες πράσινης ενέργειας και υποστηρίζουμε τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες προς μια μετάβαση σε ένα βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο όπου οι πολίτες θα είναι συμμέτοχοι και συν-ιδιοκτήτες.

w

Κοινότητα

Βασικό όχημα της ΗΛΕΚΤΡΑ Energy είναι η ελληνική κοινωνία και σκοπός μας η δημιουργία μιας κοινότητας επιχειρηματιών και  πολιτών με κοινό όραμα τη δημιουργία ενός νέου ενεργειακού μοντέλου

Ηθική οικονομία

The project development and ownership is based on the collection of shares from the society. The benefits generated by the projects are shared between the co-operative members or are oriented in order to develop new projects.

 

Energy

By educating people on the reduction of energy expenses, part of the savings are invested into small renewable energy projects in which each person can own a dividend.

R

Back to Community

At the same time, to promote a holistic model in which empowered citizens train new communities to reduce and co-invest or co-decide about new sustainable energy projects developments.

7, Olympionikon Street, Ilioupolis,Attica, Greece
PC 16342 | Tel: +30 210 6293557 | info@electraenergy.coop
International Co-operative Alliance Logo | ELECTRA ENERGY: the energy cooperative working for a sustainable and shared energy model in Greece

We are a proud member of

REScoop.eu Logo | ELECTRA ENERGY: the energy cooperative working for a sustainable and shared energy model in Greece

Co-operative enterprises build a better world