ΟΙ 7 + 3 ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Ακολουθούμε τις 7 παγκόσμιες συνεταιριστικές αρχές + τις 3 επιπλέον της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών

Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή

Δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη

Οικονομική συμμετοχή των μελών

Αυτονομία και ανεξαρτησία

Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση

Coop Logo | ELECTRA ENERGY: the energy cooperative working for a sustainable and shared energy model in Greece

Ενδιαφέρον για την κοινότητα

Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών

Δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στα κοινά

Η ενεργειακή μετάβαση στα χέρια των πολιτών

Δίκαιο εμπόριο

7, Olympionikon Street, Ilioupolis,Attica, Greece
PC 16342 | Tel: +30 210 6293557 | info@electraenergy.coop
International Co-operative Alliance Logo | ELECTRA ENERGY: the energy cooperative working for a sustainable and shared energy model in Greece

We are a member of

REScoop.eu Logo | ELECTRA ENERGY: the energy cooperative working for a sustainable and shared energy model in Greece

Co-operative enterprises build a better world