ΟΙ 7 + 3 ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Ακολουθούμε τις 7 παγκόσμιες συνεταιριστικές αρχές + τις 3 επιπλέον της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών

Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή

Δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη

Οικονομική συμμετοχή των μελών

Αυτονομία και ανεξαρτησία

Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση

Ενδιαφέρον για την κοινότητα

Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών

Δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στα κοινά

Η ενεργειακή μετάβαση στα χέρια των πολιτών

Δίκαιο εμπόριο

7, Olympionikon Street, Ilioupolis,Attica, Greece
PC 16342 | Tel: +30 210 6293557 | info@electraenergy.coop

We are a member of

Co-operative enterprises build a better world