ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Συμβουλευτική

Ευαισθητοποίηση

Ανάπτυξη έργων

Προώθηση & Advocacy

Icon | ELECTRA ENERGY: the energy cooperative working for a sustainable and shared energy model in Greece

Κατάρτιση & Εκπαίδευση

Έρευνα

Λύσεις ενεργειακής απόδοσης

Λύσεις πράσινης ενέργειας

7, Olympionikon Street, Ilioupolis,Attica, Greece
PC 16342 | Tel: +30 210 6293557 | info@electraenergy.coop
International Co-operative Alliance Logo | ELECTRA ENERGY: the energy cooperative working for a sustainable and shared energy model in Greece

We are a proud member of

REScoop.eu Logo | ELECTRA ENERGY: the energy cooperative working for a sustainable and shared energy model in Greece

Co-operative enterprises build a better world