ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021: Ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων: Προκλήσεις και Προτάσεις

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021: Ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων: Προκλήσεις και Προτάσεις

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021: Ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων: Προκλήσεις και Προτάσεις Καταγραφή των προβλημάτων, ανάλυση του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και κατάθεση προτάσεων για την άρση των εμποδίων και την προώθηση της ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα....