ΕΣΕΚ 2023 – Περισσότεροι Υδρογονάνθρακες, Λιγότερη Δημοκρατία; (Οκτώβριος 2023)

Oct 23, 2023

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σχολιασμός της Οργάνωσης Electra Energy στο Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Οκτώβριος 2023

Εισαγωγή Με την παρούσα επιστολή η Οργάνωση Electra Energy καταθέτει σχόλια αναφορικά με το Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) το οποίο η ελληνική Κυβέρνηση σκοπεύει να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στον Οκτώβριο του 2023. Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, τα ΕΣΕΚ αποτελούν έναν οδικό χάρτη για την πρακτική εφαρμογή των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Ως εκ τούτου, είναι καίριας σημασίας αυτά τα σχέδια να είναι ευθυγραμμισμένα με την επιστήμη και τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, και να καταρτίζονται με διαφάνεια. Οι πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις καταδεικνύουν πως οι κλιματικές και ενεργειακές πολιτικές πρέπει να εδράζονται στην κοινωνική δικαιοσύνη, ώστε να διασφαλίσουν την αποδοχή του κοινού.

Αναλυτικά η επιστολή…