Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Λίγα Λόγια για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική Απορρήτου) αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων του ιστότοπου (https://electraenergy.coop/) (Electra Energy Cooperative – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Ολυμπιονικών 7, Ηλιούπολη, ΤΚ 16342), όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο με ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, παρέχετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνείτε ότι η χρήση τους γίνεται με δική σας ευθύνη.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 15 ετών, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@electraenergy.coop.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

  • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και Νόμος 4624/2019
  • Νόμος 3471/2006, που ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα Χαρακτήρα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,  η καταχώρηση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση σε τρίτους, η διάδοση, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση και η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Κατ’ αρχήν η παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων γίνεται με βούληση του ίδιου του χρήστη σε περίπτωση που επιθυμεί να κάνει χρήση του ιστότοπου (https://electraenergy.coop/) και να λάβει γνώση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της Electra Energy, κατόχου του ανωτέρω ιστότοπου.

Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων στην Electra Energy μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν ορισμένοι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική ή να είναι προαιρετική.

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Προσωπικών Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα δεδομένα που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στον ιστότοπο και σε ειδικότερες υπο-σελίδες αυτού, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται και αποθηκεύονται τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, και, συγκεκριμένα, θα καταστεί αδύνατο για την Electra Energy να ανταποκριθεί στο αίτημα σας για κοινοποίηση των Newsletters και των επιμέρους Ενημερωτικών Δελτίων της Οργάνωσης.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων προσωπικών δεδομένων, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν απαιτείται για την επίτευξη των ως άνω αναφερόμενων βασικών σκοπών συλλογής και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγονται μέσω του ιστότοπου;

Η Electra Energy φροντίζει για τη συλλογή μόνο των απαραίτητων Προσωπικών Δεδομένων σας, τα οποία είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Ειδικότερά, αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

Α) Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπου

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την επισκεψιμότητα των χρηστών στην εν λόγω ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν και επισκέπτοντα τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

Β) Επικοινωνία και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ούτε θα μεταβιβαστεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

Γ) Newsletters και Ενημερωτικά Δελτία

Σε περίπτωση που επιλέξετε να λαμβάνετε ενημερώσεις και νέα μας μέσω των Newsletters και Ενημερωτικών Δελτίων σχετικών με συγκεκριμένες δραστηριότητες και έργα της Electra Energy, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου που θα μας υποβάλλετε και θα μας γνωστοποιήσετε με τη δική σας βούληση, καθώς και τα συναφή προσωπικά δεδομένα, όπως το Ονοματεπώνυμο κ.α., δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων εντός του ιστότοπου και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν σε κλειστό ηλεκτρονικό αρχείο της Electra Energy, με αποκλειστικό σκοπό την συνεχή ενημέρωσή σας για το έργο της Electra Energy μέσω των Newsletters και Ενημερωτικών Δελτίων. Όσο η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στο εν λόγω κλειστό ηλεκτρονικό αρχείο της Electra Energy, θα λαμβάνεται περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε ρητά την κατάργηση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου από το ανωτέρω αρχείο μας, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@electraenergy.coop.

Με τη γνωστοποίηση πρόθεσης διαγραφής από τη λίστα επικοινωνίας της Electra Energy, αυτομάτως διαγράφονται όλα τα προσωπικά δεδομένα σας που έχουν καταχωρηθεί στο κλειστό ηλεκτρονικό αρχείο μας για σκοπούς ενημέρωσης και μόνο.

Πως χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμένους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, κατά περίπτωση γίνεται χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων:

Α) Για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

Β) Για μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αιτήματα επικοινωνίας που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γ) Για την αποστολή των Newsletters και Ενημερωτικών Δελτίων σχετικών με συγκεκριμένες δραστηριότητες και έργα της Electra Energy, σε περίπτωση που συναινέσετε να λαμβάνεται τα παραπάνω, και μόνο σε αυτή την περίπτωση.

Επισημαίνουμε, ακόμη, ότι η χρήση και επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Electra Energy, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη. Για παράδειγμα, όταν επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή όταν επιλέγετε να λαμβάνετε Newsletter μας ή/και σχετικά με το έργο μας Ενημερωτικά Δελτία.

Κατ’ εξαίρεση και κατά περίπτωση, άλλες νομιμοποιητικές βάσεις μπορεί να είναι η εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης και η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων της Electra Energy, ως υπεύθυνου επεξεργασίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα ενημερωθείτε με κάθε πρόσφορο μέσο πριν από την επεξεργασία των Δεδομένων σας για το ειδικό έννομο συμφέρον που τη δικαιολογεί.

Για τα Δεδομένα σας που σχετίζονται με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, Newsletters και την χρήση Cookies, το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στη δική σας συναίνεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies δείτε παρακάτω.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Electra Energy, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας αναφορικά με τη χρήση των συλλεγόμενων δεδομένων. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πότε διαγράφουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας τα οποία μας γνωστοποιούνται με τη βούλησή σας είτε μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος είτε μέσω της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη του Newsletter και των σχετικών με το έργο μας Ενημερωτικών Δελτίων, θα διαγράφονται το συντομότερο δυνατό μετά την αποστολή του αιτήματος σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από το αρχείο επικοινωνίας μας, και πάντως εντός 6 μηνών από τη λήψη του αιτήματός σας.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η Electra Energy δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής αθέμιτη ή μη επιδιωκόμενη επεξεργασία.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου αλλά και του κλειστού ηλεκτρονικού μας αρχείου στα υποκείμενα των δεδομένων και στις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς (βλ. παραπάνω στην Ενότητα

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

  1. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  1. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

  1. Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

  1. Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

  1. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

  1. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Πως μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στο email info@electraenergy.coop, με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος_ Προσωπικά Δεδομένα» και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική μπορεί να ενημερώνεται και να επικαιροποιείται περιοδικά σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο ή τις εξελίξεις στις καλές πρακτικές σχετικά με την προστασία δεδομένων. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους χρήστες του ιστοτόπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ’ αυτού, σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε τελευταία φορά 26 Ιανουαρίου 2023.

Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου (https://electraenergy.coop/) συνεπάγεται την αποδοχή των νέων όρων της Πολιτικής.

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies?

Ο όρος «cookies» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.

Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε εξυπηρετούν στη βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρήστες και τη συλλογή δεδομένων επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.

Τύποι Cookies Ιστοσελίδας

Cookies Επισκεψιμότητας

Αποτελούν cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας.

Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245 . Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB . Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Ρυθμίσεις Απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας.

Απαραίτητα

Η έλλειψη δεδομένων (cookies) αυτής της κατηγορίας επηρεάζει τη λειτουργία της ιστοσελίδας σε μεγάλο βαθμό. Χωρίς αυτά, λειτουργίες όπως η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα δεν είναι εφικτές.

Χρηστικότητα της ιστοσελίδας & βελτίωση της εμπειρίας του Χρήστη

Τα cookies αυτά αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες που αφορούν στην πλοήγηση των χρηστών στην ιστοσελίδα με αποκλειστικό σκοπό την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική μπορεί να ενημερώνεται και να επικαιροποιείται περιοδικά σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο ή τις εξελίξεις στις καλές πρακτικές σχετικά με την προστασία δεδομένων. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους χρήστες του ιστοτόπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ’ αυτού, σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε τελευταία φορά 26 Ιανουαρίου 2023.

Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου (https://electraenergy.coop/) συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της Πολιτικής.