Προτάσεις για μια αποτελεσματική δημόσια διαβούλευση και ποιοτική αναθεώρηση του ΕΘνικού Σχεδίου για την Ενέργεια & το Κλίμα από WWF Ελλάς, Greenpeace, και Electra Energy (Ιούνιος 2024)

Ιούν 21, 2024

Ενόψει της επικείμενης κατάθεσης του τελικού Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια & το Κλίμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, oι περιβαλλοντικές οργανώσεις Electra Energy, Greenpeace και WWF αποστέλλουν στο Υπουργείο Ενέργειας τις προτάσεις τους αναφορικά με την αποτελεσματική διαβούλευση και αναθεώρηση του. Οι προτάσεις βασίζονται σε 4 άξονες:

1) Επαρκής δημόσια διαβούλευση
2) Φιλόδοξοι στόχοι για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και υπεύθυνη ανάπτυξη των ΑΠΕ
3) Επαρκής και στοχευμένη χρηματοδότηση
4) Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόβλεψη λύσεων που βασίζονται στη φύση (nature-based solutions)

Ιούνιος 2024

Περισσότερα…