Σχολιασμός της Electra Energy Cooperative σχετικά με το Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης (Αύγουστος 2023)

Aug 23, 2023

Σχολιασμός της Electra Energy Cooperative σχετικά με το Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Αύγουστος 2023

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση

Με το παρόν κείμενο η Οργάνωση Electra Energy σχολιάζει στο πλαίσιο της Δημόσιας διαβούλευσης για τις «Κατευθύνσεις Αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0», κείμενο το οποίο δημοσιεύθηκε στις 31.7.2023 από το Υπουργείο Οικονομικών. Παρ’ότι η προθεσμία για υποβολή σχολίων έχει παρέλθει (14 Αυγούστου), κρίνουμε σκόπιμο να συμβάλλουμε, έστω και τώρα, με προτάσεις στην κατάρτιση του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επί της Διαδικασίας Ο σχετικός κανονισμός της ΕΕ1 για τα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπει στο Άρθρο 18 παρ. 4 περ. ιζ ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης “με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις οργανώσεις νεολαίας και άλλους σχετικούς συμφεροντούχους και τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας οι απόψεις που διατυπώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη”, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, παρά τις πολλαπλές εκκλήσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Αναλυτικά…